Learn my wellbeing principles. Download the ebook.

.

Frequently Asked Questions

Czym jest Business Coaching?

Pod pojęciem coachingu biznesowego rozumiemy przede wszystkim pracę nad rozwojem kompetencji menadżera bądź właściciela firmy, które są niezbędne w pracy zawodowej i biznesie. Sesje pomagają wydobywać maksymalny potencjał, którego uwolnienie przyczyni się do sprawniejszego wdrażania zmian i szybszego rozwoju organizacji.

Odpowiednio moderowane przez coacha spotkania mają na celu inspirować do znajdowania rozwiązań obecnych trudności, pokonywania przeszkód, a także doprowadzać do realizacji wyznaczonych celów. Podczas pracy z coachem, lider również rozwija wybrane kompetencje, ułatwiające mu zarządzanie i komunikację z zespołem.

Skąd mam wiedzieć, czy coaching biznesowy jest dla mnie odpowiedni?

Coaching biznesowy posiada bardzo szerokie spektrum tematów i obszarów, które dotyka.

 • Określanie motywacji wewnętrznej.
 • Odkrywanie potencjału i silnych stron.
 • Odnalezienie swojej roli w organizacji.
 • Opracowanie planu zmian w organizacji i budowanie strategii. Począwszy od diagnozowania potrzeb wellbeingowych  w danej firmie, przez wypracowanie poziomów i płaszczyzn zmian, aż po ich wdrażanie.
 • Diagnozowanie blokad i niespójności, w firmach i zespołach w przypadkach np. spadku efektywności, konfliktów czy wprowadzania zmian.
 • Skuteczne osiąganie celów.
 • Skuteczna komunikacja: co zrobić, by pracownicy mnie słuchali i jak słuchać, by do mnie mówili.
 • Pewność siebie.
 • Pogodzenie pracy z życiem prywatnym.
 • Działania asertywne.
 • Odnalezienie pasji i zaangażowania w swojej organizacji  czy  zawodzie.
Czy pracujesz tylko z uznanymi firmami?

Pracuję z organizacjami,  małymi i dużymi biznesami a przede wszystkim z marka Ty . Tak, Ty, bo każda zmian zaczyna się od Ciebie.

Prowadząc własny  biznes nie tylko jesteś jego właścicielem, ale również reprezentujesz markę jaką tworzysz. Jako lider nie tylko  reprezentujesz  organizację, ale także reprezentujesz  swoja markę lidera.

Więc z jaką marką pracuję? Z Marka  -> Ty

Czy oferujesz stałe usługi doradcze?

Oczywiście, że tak.  Ale, nie wystarczy wpuścić coacha do firmy. Żeby coaching przyniósł efekty, potrzebna jest ciężka praca osób biorących udział w sesjach i pomiędzy nimi. Musisz być przygotowany na to, że w procesie coachingu może okazać się, że największy problem tkwi w Tobie. Więc w relacji  z coachem potrzebna jest szczerość i otwartość. Musisz się odsłonić i nauczyć mówić o swoich silnych stronach jaki o swoich brakach. Praca popłaca, a z spotkania z coachem to nie są przyjacielskie pogaduchy.

Kontakt

Telefon

+44 7846257479

E-mail

contact@beatabikowska.co.uk

Adres

Rochester, Kent, UK